من ميتونم

من ميتونم!...مممممممممممممممنننننننننننن ممممميييييتونم..خرم اگه نتونم...همش يه ماه مونده...يعنی چی؟...خستم خستم...انگار نوبرشو آورده...۴ خط ميخوای درس بخونيا....سر خودتو گول می مالی؟...اينجا که ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 16 بازدید
دی 93
1 پست
آبان 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
شهریور 86
1 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست