مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی دنیا اول شد.

وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند در جواب گفت:

تنها رمز موفقیت من این است که وقتی دیگران ترمز میگیرند، من گاز می دهم...

 

 

* مطالعه کن وقتی دیگران در خوابند...

*تصمیم بگیر وقتی دیگران مرددند...

*خود را آماده کن وقتی دیگران در خیال پردازی اند...

*شروع کن وقتی دیگران در حال تعللند...

*کار کن وقتی دیگران در حال خیال پردازی اند...

*صرفه جویی کن وقتی دیگران در حال اسراف کردنند...

*گوش کن وقتی دیگران در حال صحبت کردنند...

*لبخند بزن وقتی دیگران خشمگینند...

*پافشاری کن وقتی دیگران در حال رها کردنند...

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۳ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ توسط علیرضا نظرات () |

چند درصد احتمال داره که موفق بشی؟

 0%: من نمی خوام

10%: من نمی تونم.

20%: من نمی دونم چطوری؟

30%: کاش می تونستم.

40%: من می خوام.

50% :من فکر می کنم من ممکن هست که...

60%: من ممکن هست...

70%:  من فکر می کنم بتونم...

80%: من می تونم.

90%: من می خواهم...

100%:  من انجام دادم.

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

         هرکسی نغمه خود خواندو از صحنه رود

                            صحنه پیوسته به جاست

                                         خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٧ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ توسط علیرضا نظرات () |